Suomi ja Lappi tarvitsevat koulutusta

Suomessa on kansainvälisesti mitattuna varsin koulutettu maa. Osaaminen, kehittäminen ja yritteliäisyys ovat nostaneet Suomen elintasoa ja luoneet nykyisen yhteiskunnan. Kehitys ja muutokset edellyttävät myös parempaa ja uutta koulutusta.

Aikuiskoulutuksessa tulee panostaa muunto- ja jatkokoulutukseen, sekä mahdollistaa paremmin oppisopimuskoulutus.

Työmarkkinoilla on paljon sellaisia ammatteja, joita ei ollut vaikkapa 20 vuotta sitten. Asia on myös toisinpäin. Osa työtehtävistä on vähentynyt tai jopa kokonaan kadonnut. Muuntokoulutus mahdollistaa alanvaihtamisen. Tämän voi olla montakin eri syytä. Jatkokoulutuksella taas päivitetään osaamista tai sen jotakin osa-aluetta niin, että työtehtävien menestyksekäs hoitaminen ja esim uralla eteneminen ovat mahdollisia. Oppisopimuskoulutuksessa tulee antaa koulunpuolesta riittävä teoriataso ja yrityksessä käytönnön osaaminen ammattiin. Yrityksille pitää myös maksaa korvausta tehdystä koulutustyöstä.

Kannatan 2 vuotista esiopetusta. Tämän tulee myös nostaa osaamisen tavoitteita tuleville luokille.

Oppivelvollisuuden ikäraja tulee nostaa 18 vuoteen. Päättötodistus on se pohja, jolle nuori rakentaa tulevaisuutensa. Sen puuttuminen ajaa helposti syrjäytymiseen. Osaamiselle tulee asettaa minimitasot ja vain sen ylittäneet oppilaat siirretään seuraavalle luokalle.

Opettajilla tulee olla myös aikaa kannustaa, kehittää ja motivoida niitä oppilaita, jotka menestyvät erinomaisesti. Opettajilla ja koululla tulee olla riittävät keinot opiskelurauhan ja tuevallisuuden ylläpitoon.

Opiskelemisen tulee olla mahdollista koko Suomessa. Merkittävä osa opiskelemaan lähtevistä ei palaa enää kehittämään kotiseutuaan. Meidän tulee jatkossa tutkia ja kehittää koko Suomen kattavaa etäopiskelun mahdollisuutta. Näin oppilas voi opiskella toisella puolella Suomea opetettavaa erityisalaa, ilman, että hänen tarvitsee muuttaa pysyvästi kyseiselle paikkakunnalle.