Lapin Yrittäjien toiminta

Minulla on kunnia toimia Lapin Yrittäjien hallituksessa varapuheenjohtajana. Lappi on menestyvä maakunta, Tulevaisuuden näkymät yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannalta ovat erinomaiset. Lapin monipuolisen elinkeinorakenteen ja erityisesti pohjoisen merkityksen kasvun myötä. Lapin elinkeinoelämän tukijalan muodostavat useilla eri aloilla toimivat mikro- sekä pienet ja keskisuuret yritykset, merkittävä joukko yksinyrittäjiä ja muutama suuryrityskin. Menestyäkseen yhä laajenevilla markkinoilla nämä yritykset tarvitsevat toisiaan ja yhteistä ääntä etujensa ajamiseen.

Lapin Yrittäjät ry on maakunnan suurimpana elinkeinoelämän järjestönä merkittävä vaikuttamiskanava yritysten toimintaedellytyksien ja maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistyö nojaa vahvasti kaiken kaikkiaan 2 900 yrittäjäjärjestön jäseneen koko Lapissa. Jokainen uusi jäsen vahvistaa järjestön vaikuttavuutta ja vie lappilaisen yrittäjän asemaa eteenpäin.

Lapin Yrittäjät toimii alueellisena organisaationa maakunnallisessa edunvalvontatyössä ja tukee  paikallistason vaikuttamistyötä kunnissa. Lapin Yrittäjät on myös vahvasti mukana omien jäsentensä koulutuksellisten ja sosiaalisten palveluiden järjestämisessä. Toiminnassamme korostuu myös asiantuntijaorganisaationa toimiminen suhteessa eduskuntaan, ministeriöihin ja muuhun valtionhallintoon. Yrittäjän kannalta olennaista on myös alueemme jokaisessa kunnassa toimiva paikallisyhdistys, joka luo lähiverkon yrittäjien välille ja toimii läheisessä yhteistyössä mm. kunnan kanssa.